Overvliegen

Overvliegen is de ceremonie die plaatsvindt wanneer een lid van scouting overgaat van de ene speltak naar de andere.
Dit gebeurt omdat het lid een bepaalde leeftijd bereikt heeft waarop hij/zij oud genoeg is om naar een hogere speltak te gaan.

Deze activiteit vindt normaliter 2 maal per jaar plaats tijdens de opkomst van de groep waar het lid naar toe gaat.
De leiding van de speltak waar het lid afscheid van neemt, laat de kinderen overvliegen naar de leden en leiding van hun nieuwe speltak.